Tuesday, September 25, 2012

6 Persimpangan Dalam Diri ManusiaAbu Bakar r.a berkata:
“ Sesungguhnya iblis berdiri di depanmu,
 jiwamu di sebelah kanan mu,
nafsu di sebelah kiri mu,
dunia di sebelah belakangmu dan
semua anggota tubuhmu berada di sekitar mu,
Sedangkan Allah di atas mu.”

Iblis terkutuk sentiasa mengajakmu
meninggalkan agama,
Jiwa mengajak mu kearah maksiat,
Nafsu mengajak mu supaya memenuhi syahwat,
Dunia mengajak mu supaya memilihnya
daripada akhirat dan
Anggota tubuh mu mengajak mu untuk
melakukan dosa dan
Tuhan mengajak mu masuk ke syurga
serta mendapat keampunan Nya, sebagaimana
Firmannya yang bermaksud”…..Dan Allah
Mengajak mu masuk Syurga serta menuju
Keampunan Nya.”

Sesiapa yang memenuhi ajakan iblis,
maka hilang agama dari dirinya.
Sesiapa yang memenuhi ajakan jiwa,
maka hilang darinya nilai nyawanya.
Sesiapa yang memenuhi ajakan nafsu,
maka hilang akal dari dirinya.
Sesiapa yang memenuhi ajakan dunia
maka hilang akhirat darinya.
Sesiapa yang memenuhi ajakan anggota
tubuhnya, maka hilang syurga dari dirinya.
dan sesiapa yang memenuhi ajakan Allah SWT,
maka hilang dari dirinya semua kejahatan
dan memperolehi semua kebaikan.
No comments:

Post a Comment

Entry lain yang anda mungkin suka...

Related Posts with Thumbnails