Thursday, November 7, 2013

GST Bercanggah Dengan Ajaran Islam !!!

Pengambilan cukai oleh kerajaan perlu memenuhi tiga 
syarat sebagaimana yang disebut oleh tokoh ulama dunia 
Dr Yusuf Al Qardhawi.

Tiga syarat tersebut:
1. Cukai tidak boleh diambil dari semua lapisan 
   masyarakat jika tidak mengambil kira kaya atau 
   miskin.
   -    Cukai dalam Islam ia perlu diambil dari orang 
    kaya dan diagihkan kepada orang miskin.

2. Pengambilan cukai mestilah tidak ada sebarang 
   ketirisan dan penyelewengan dalam kewangan 
   Negara.
   - Tetapi di dalam negara Malaysia ini ketirisan 
     tetap berlaku sepertimana yang didedahkan 
     dalam Laporan Ketua Audit Negara.

3. Cukai yang boleh diambil adalah cukai yang tidak 
   melibatkan perkara-perkara maksiat.
-    GST ni pulak..nampak gayanya pulun semua.

Dalam agama kita..apa yang disarankan adalah 
memberikan sebahagian harta kita kepada orang 
yang kurang berkemampuan seperti yang tergolong 
sebagai penerima zakat, dan Allah S.W.T tidak 
sedikitpun meminta kembali semua kasihNYA, 
malahan menjamin tidak akan mengurangi harta 
kita setelah kita bersedekah.Sepatutnya cukai 
perlu diambil daripada orang kaya dan dikembalikan 
kepada rakyat miskin.Tapi kalau GST ini 
dilaksanakan bukan sahaja menyusahkan golongan 
yang dah susah tapi menambah beban kepada 
golongan miskin.

No comments:

Post a Comment

Entry lain yang anda mungkin suka...

Related Posts with Thumbnails