Wednesday, February 29, 2012

Aku hairan melihat???? (Kita Sering leka, khilaf dan terlena)


AKU HAIRAN MELHAT ???.....

Aku hairan melihat orang yang sudah tahu
bahawa dia akan mati, tetapi masih ketawa.

Aku hairan melihat orang yang sudah tahu

bahawa dunia akan binasa, tetapi masih mencintainya.

Aku hairan melihat orang yang sudah tahu

bahawa semua perkara terjadi menurut takdir,
tetapi masih bersedih kerana kehilangan sesuatu.

Aku hairan melihat orang yang sudah tahu

bahawa di akhirat ada perhitungan,
tetapi masih sibuk mengumpulkan harta.

Aku hairan melihat orang yang sudah kenal dengan neraka,

tetapi masih melakukan dosa.

Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal Allah dengan yakin,

tetapi masih mengingat selainNya.

Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal syaitan sebagai musuhnya, tetapi masih mahu mematuhinya..


No comments:

Post a Comment

Entry lain yang anda mungkin suka...

Related Posts with Thumbnails