Sunday, March 4, 2012

Jangan Bersedih!!!!!...

JANGAN BERSEDIH!!!!  

Jangan bersedih bila orang lain
tidak MEMAHAMI dirimu.
Tapi berdukalah kerana dikau
tidak MEMAHAMI orang lain

Jangan bersedih bila orang lain
tidak MEMPERCAYAI dirimu.
Tapi berdukalah kerana dikau
tidak PERCAYA pada dirimu sendiri

Jangan bersedih bila orang lain
tidak memberi KESEMPATAN kpdmu.
Tapi berdukalah kerana dikau
masih belum membuat PERSIAPAN

Jangan bersedih bila orang
tidak MENGHARGAImu.
Tapi berdukalah kerana dikau
tidak MENGHARGAI orang lain

Jangan bersedih bila orang lain
MENGHINAmu.
Tapi berdukalah kerana dikau
MENGHINA dirimu sendiri

Jangan bersedih jika orang
selalu MENGKRITIK dirimu.
Tapi berdukalah kerana dikau
tidak pernah mahu MEMPERBAIKI diri

Jangan bersedih jika dirimu
selalu JATUH.
Tapi berdukalah kerana dikau
tidak mahu BANGKIT kembali

Jangan bersedih kerana perjalanan hidupmu
penuh PAHIT GETIR.
Tapi berdukalah kerana dikau
tak pernah sekalipun belajar dari PENGALAMAN


No comments:

Post a Comment

Entry lain yang anda mungkin suka...

Related Posts with Thumbnails